Tandartspraktijk De Brier

Tarieven en betalen


Vaste Prijzen

Bij tandartspraktijk de Brier hanteren wij de tarieven die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij uitgebreide behandelingen krijgt u van ons vooraf een begroting.
Via deze link kunt u de tarievenlijst met bijbehorende prestaties en codes raadplegen.

Tarievenlijst codes

Code A: Verdoving
Code B: Verdoving door middel van een roesje
Code C: Consultatie en diagnostiek
Code E: Wortelkanaalbehandelingen (endodontologische behandelingen)
Code F: Orthodontie
Code G: Kaakgewrichtsbehandelingen
Code H: Chirurgische ingrepen inclusief anesthesie
Code J: Implantaten
Code M: Preventie mondzorg
Code P: Kunstgebitten (Prostetische voorzieningen)
Code R: Kronen en bruggen
Code T: Tandvleesbehandelingen (Parodontologie)
Code U: Uurtarieven
Code V: Vullingen
Code X: Maken en beoordelen foto's
Code Y: Informatieverstrekking

Techniekkosten

Wij werken met verschillende tandtechniekers samen, dit is afhankelijk van de specifieke situatie en materiaalkeuzes. Hierdoor kunnen ook de techniekkosten per tandtechnieker verschillen. U kunt bij ons de prijslijsten per tandtechnieker opvragen. 

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.
 

Vragen over uw rekening 

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP)
 

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
 

Betaalwijzen

De factuur krijgt u (geheel of gedeeltelijk) van de praktijk of van uw verzekeraar, afhankelijk van bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent en of u al dan niet een aanvullende tandartsverzekering heeft.
Als u een factuur van de praktijk ontvangt, kunt u op de volgende wijze betalen:
- Contant
- Per pin
- Via overschrijving
 

Verzekeringen 

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar https://vergelijkmondzorg.nl/.

 

 

 

 

 

Contact

Waar zitten wij


Tandartspraktijk DE BRIER

Leunseweg 53b

5802 CG Venray

0478 - 58 72 73

 

info@tandartspraktijkdebrier.nl

www.tandartspraktijkdebrier.nl

Tandartspraktijk DE BRIER

Leunseweg 53b

5802 CG Venray

0478 - 58 72 73

 

info@tandartspraktijkdebrier.nl

www.tandartspraktijkdebrier.nl